Mis on ärilaen ja millise kasuks otsustada?

Sisukord

Share
Tweet
Share

Ärilaen on laen ettevõttele, mille eesmärgiks võib olla nii investeerimine kui ka lühi- või pikaajaliste projektidega seotud kulutuste katmine. Ärilaen on heaks võimaluseks oma ettevõtte edasi viimiseks siis, kui selleks puuduvad muud vahendid. Laenu saavad taotleda erinevas summas nii alustavad kui juba ammu tegutsenud ettevõtted. Eesti laenuturul leidub väga erinevaid ärilaenusid, mistõttu leiab igaüks oma firmale sobiva. Allolevalt selgitame täpsemalt, mida ärilaenud endast kujutavad.

Tagatisega ja tagatiseta ärilaen

Ärilaen võib olla nii tagatisega kui ka tagatiseta laen.

Mis on tagatis

See on vara, mis pannaks panti juhuks kui laenuvõtja ei suuda oma laenumakset tagasi maksta. Sel juhul saab laenuandja panditud vara ehk tagatise endale.

Tagatiseta laen tundub kindlasti paljudele atraktiivsem ja riskivabam, sest pole vaja ettevõtte vara pantida. Samuti sobib see eriti hästi just alustavalt ettevõttele, kellel ei pruugi veel kinnisvara olla. Kuna aga tagatiseta laen on laenuandjale suurem risk, siis on laenusummad reeglina väiksemad ja laenu saada samuti raskem.

Tagatisega ärilaenu puhul aga seatakse laenu tagatiseks näiteks kinnisvara – see on nagu kindlustus laenuandjale, et välja antud summa saadakse kindlasti ka tagasi. Kui firmal puudub kinnisvara, mida tagatiseks seada, siis paljud laenuandjad aktsepteerivad ärilaenu tagatisena ka juhatuse liikme käendust.

Ärilaenu tingimused

Sarnaselt teistele laenuliikidele on ka ärilaenul tüüptingimused, mis peavad paika enamike laenuandjate puhul.

 1. Esimeseks tingimuseks on, et selleks, et ettevõte üldse saaks laenu taotleda, peab ta olema OÜ või AS, sest füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIE enamike laenuandjate juures ärilaenu taotleda ei saa (kuid leidub ka erandeid).

 2. Teiseks suureks erinevuseks võrreldes eraisiku laenudega on see, mil viisil laenuandja kontrollib laenuvõtja maksevõimet ja tausta. Ärilaenu puhul pole vajalik isikutuvastus – seda sel lihtsal põhjusel, et laenuvõtja ei ole mitte eraisik, vaid ettevõte. See aga ei tähenda, et laenuandja ei kontrolliks enne laenusumma väljastamist firma tausta – vastupidi. Ettevõttel ja selle juhatuse liikmetel ei tohi ärilaenu saamiseks reeglina olla ei maksehäireid ega kehtivaid maksuvõlgasid. Lisaks võib laenuandja küsida ettevõtte eelmise kvartali aruannet. Sõltuvalt ärilaenu tüübist võib laenuandja küsida ka äriplaani (seda just stardilaenu puhul), et näha, milline potentsiaal ettevõttel oma ideede teostamiseks on ja mil moel seda plaanitakse teha.

 3. Kolmas tingimus, mida ärilaenude puhul sageli mainitakse, on omafinantseering. See tähendab rahasummat, mis laenu taotlejal endal peab olema, et laenu saada. Mõne ärilaenu puhul on omafinantseering vajalik, kuid on ka neid, kes seda ei küsi. Kui omafinantseeringut ei küsita, siis reeglina on nõutav lisatagatise olemasolu.

Ärilaenude liigid

Ärilaen pole võluvits, mis sobib kõigile - laenuliike on erinevaid, mistõttu tasub laenu valimisel otsustada selle kasuks, mis tundub just konkreetse ettevõtte jaoks antud olukorras kõige mõistlikum. Levinuimad ärilaenud eesmärgi ja/või omaduste põhjal on järgmised:

 • Hüpoteeklaen - nagu nimi ütleb, on selle laenu saamiseks vajalik hüpoteegi ehk kinnisvara tagatise seadmine. See laen sobib neile ettevõtetele, kes soovivad laenu võtta suuremas summas ning kellel on olemas kinnisvara, mida tagatiseks seada.

 • Arvelduslaen – see on lühiajaline laen, mille eesmärk on lühiajalise likviidsuse tõstmine. Arvelduslaen on mõeldud kasutamiseks ettenägematute kulutuste katteks olukorras, kus ettevõttel puuduvad selleks vajalikud vahendid. Sellisteks olukordadeks võivad olla näiteks klientide maksevõlgadest tekkinud madalam sissetulek või mõni muu ebakorrapärasus.

 • Investeerimislaen – see on ettevõtte laen, mille eesmärgiks on aidata firmal teostada pikaajalisemaid investeeringuid nagu põhivara soetamine või kinnisvara ostmine. Sageli on sellises kulutused üsna suured, mistõttu võib laenu võtmine osutuda vältimatuks. Kuna tegemist on aga suurema laenusummaga, siis väljastatakse investeerimislaenusid üldjuhul vaid tagatise olemasolul.

 • Pangagarantii – see on kindlustuselaadne toode, mille puhul laenuandja annab garantii, et ettevõte täidab võetud kohustuse.

 • Stardilaen ettevõttele on ennekõike mõeldud hoo sisse lükkamiseks alustavale firmale, millel puuduvad vahendid oma tegevuse alustamiseks või projektide teostamiseks. See laen sobib just neile, kel on olemas idee, kuid puudub algkapital või tagatis, mistõttu on hea äriplaani olemasolu stardilaenu taotlemise puhul ülioluline.

 • Vabamaksega ärilaen on laen, millele on omane maksegraafik, kus igakuiselt tasutakse ainult intressi ning laenu põhiosa tagastatakse laenuperioodi lõpus või osadena laenuperioodi jooksul.

 • Krediidiliin ehk krediidikonto ettevõttele on sarnane eraisiku krediidikontole, sest klient ise valib, millisel määral rahalisi vahendeid kasutusse võtta. Tagasimakseid on võimalik teha selliste osadena, mis endale paremini sobivad ning intresse tasutakse vaid kasutatud osa eest.

 • Liising on laen, mis antakse tagatise või pandiga, seejuures mainitud tagatiseks ongi reeglina ostetav seade nagu auto, mootorratas, laev või ka näiteks traktor jm masinad või seadmed. Liisingu puhul tuleb igakuiselt tasuda liisingmakseid ning liisingperioodi lõpuks on kliendil võimalus masin välja osta.

 • Faktooring on finantsteenus, mille puhul toimub arvete ennetähtaegne rahastamine. Ettevõte müüb oma arve teisele firmale, kes maksab selle koheselt ära ning saab ise arve summa hiljem maksjalt kätte. Faktooringu aluseks on müügiarved, mille maksetähtaeg ei ole veel käes - seda ei tasu segi ajada inkassoteenusega.

Need on vaid levinuimad laenud ettevõtetele. Loomulikult leidub laenuturul ka tooteid, mis katavad korraga erinevate laenuliikide omadusi või sarnanevad populaarsetele eraisikute laenudele. Üheks selliseks on näiteks väikelaen ettevõttele, mis sarnaneb oma tingimustelt eraisiku väikelaenuga, kuid laenuvõtjaks on eraisiku asemel ettevõte.

Kes saab Ärilaenu taotleda?

Ärilaenu saab taotleda ettevõte, millel napib vabu vahendeid oma eesmärkide teostamiseks. Tingimused ärilaenu saamiseks võivad hõlmata järgnevaid:

 • Kui soovid rahalisi vahendeid pikaajaliste investeeringute tegemiseks nagu uue masinapargi soetamine või kinnisvara remont, siis saad ärilaenu taotleda, kui firmal on olemas vastav tagatis.

 • Kui eesmärk on alles tegevuse alustamine või hoo sisse lükkamine, siis saab taotleda ärilaenu ettevõte, kellel on valmis kirjutatud suurepärane äriplaan. Kui äriplaani veel pole, siis tasub maha istuda ja sellega peale hakata.

 • Kui oled aga FIE ning soovid rahalist abi, siis leidub ka neid ärilaenu pakkujaid, kes väljastavad laenu füüsilisest isikust ettevõtjatele.

Milline ärilaen valida?

Soovitus

Soovitame ärilaenu valida eelkõige vastavalt eesmärgile, näiteks lühiajaline laen ei sobi pikaajaliste investeeringute tegemiseks ja stardilaen ei sobi juba ammu eksisteerinud firmadele. Kui on selge, mil eesmärgil laenu vajatakse ja seega laenuliik välja valitud, siis järgmiseks sammuks oleks mõelda, millises summas on plaan laenu võtta ning kas on vaja tagatisega või tagatiseta laenu.

Mõistlik on võrrelda erinevaid laenuandjaid. Laen on otsus, mille puhul ei tasu langetada valik esimese Google otsingu kaudu leitud ettejuhtuva laenuandja kasuks – tasub leida endale sobivaim laenupakkuja, et olla kindel, et firma saab just sellise teenuse, mida soovite. Moneezy laenukalkulaator aitab sellega, et võrdleb Eestis tuntud laenuandjaid, keda saab usaldada. Lihtsalt vali välja sobiv laenuandja ning kliki nupule “Esitan taotluse” - suuname sind otse edasi laenuandja lehele, kus saad laenutaotluse ära täita ja teele saata.

Artikli autor:
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil kasutab oma kogemusi, et esile tuua muutusi finantssektoris. Ta on õppinud Lõuna-Taani Ülikoolis ning on olnud firma Intelligent Banker juhataja alates 2013. aastast, kus ta on aidanudrohkem kui 500 000 kasutajal üle kogu maailma leida lahendus nende rahalistele vajadustele.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved