Reklaamipõhimõtted

Moneezy.com ei ole pank ega laenuandja. Oleme vahendaja, ühendades sind erinevate laenupakkujatega. Meie eesmärk on koguda laenupakkumisi mitmelt laenuandjalt, maksimeerides sinu võimalusi leida oma vajadustele sobiv laen. Meie prioriteediks on pakkuda kasutajasõbralikku ja tõhusat teenust, mis annab põhjaliku ülevaate intressimääradest ja muudest tingimustest.

On oluline mainida, et me ei ole finantsnõustajad. Kogu Moneezy lehel leitav sisu on tasuta tööriist, millesse tuleks suhtuda kui meetodit vajaliku info saamiseks.

Püüame pakkuda väärtuslikku teavet erinevate laenude kohta, kuid on oluline märkida, et me ei saa hõlmata 100% kõiki turul olevaid finantstooteid ega võtta arvesse iga üksikisiku konkreetseid asjaolusid. Seetõttu ei saa me garanteerida Moneezy lehel oleva sisu täpsust või kehtivust igaühe isiklikus olukorras. Kõik meie artiklid, blogipostitused ja juhendid on loodud pakkuma üldist teavet ja neid ei tohiks pidada isiklikeks finantsnõuanneteks.

Lisaks põhinevad meie teadmised ja näited varasematel turukogemustel ja analüüsil. Kuna me ei oska tulevikku ennustada, püüame pakkuda sisu praegustest turutrendidest lähtuvalt.

Me Moneezys usume, et inimestel peab olema võimalus teha teadlikke finantsotsuseid, omades laia ülevaadet laenuturust. Seega pole Moneezy ka kunagi lõplikult valmis – pidevalt lisandub uut infot, mida me oma kasutajatele edastame.

Kuidas me raha teenime?

Meie platvorm on kasutajatele täiesti tasuta, mis tähendab, et sinult ei võeta meie teenuse kasutamise eest mingeid tasusid ega täiendavaid intresse. Tegutseme partnerturunduse ärimudeli kaudu, mille käigus teeme koostööd paljude laenuandjatega, et pakkuda oma klientidele sujuvat kasutajakogemust. Võid olla kindel, et vahendustasud, mida laenuandjad meile maksavad, ei kahjusta meie poolt toodetava sisu kvaliteeti – oleme oma hinnangutes objektiivsed ja erapooletud. Samuti soovime rõhutada, et meie laenuvõrdlusplatvormi kasutamine ei muuda laene taotleja jaoks kallimaks. Vastupidi, tegutseme nii taotleja kui laenuandja huvides, mitte konkurendi rollis – meie eesmärk on aidata leida igaühe vajadustele sobivaimad laenuvõimalused, millest saavad kasu nii taotleja kui laenuandja.

Meie ärimudel hõlmab kolmepoolset koostööd laenuandja, Moneezy ja sinu kui kasutaja vahel. Kui uurid meie võrdlussaiti ja esitad laenutaotlusi erinevatele laenuandjatele, teenime nendelt laenuandjatelt vahendustasu konkreetsete toimingute alusel, milleks võib olla kasutajate saatmine nende veebilehtedele või täidetud laenutaotluste vastuvõtmine.

Kuigi reklaamiga seotud kaalutlused võivad mõjutada teatud toodete järjekorda ja paigutust meie saidil, ei mõjuta need meie sisu, tagades meie pakutavate juhiste läbipaistvuse ja autentsuse. Meie põhirõhk on olla usaldusväärne ja professionaalne juhendaja laenuprotsessis, pakkudes väärtuslikku teavet ja tööriistu ilma kulude ja probleemideta. Oleme uhked meie pakutava teenuse, edastatava teabe ning selle üle, et teenus on kasutajatele täiesti tasuta.

Moneezy platvormi kasutades saad olla kindel, et sisu on toodud sinuni oma ala profesionaalide poolt, kes on pühendunud sellele, et pakkuda parimat abi finantsotsuste tegemisel.

Laenu- ja muud lepingud

Kui oled laenuandjale taotluse esitanud, lõpeb Moneezy vastutus seoses laenuprotsessiga. Meil ei ole mingit mõju laenuandjatelt saadud laenupakkumiste ega laenuotsuste üle ning me ei saa võtta vastutust lepingutingimuste ega nende võimalike rikkumiste eest.

Konfliktid laenuvõtja ja laenuandja vahel

Moneezy püüab säilitada neutraalset hoiakut kõigis oma kasutajate ja laenuandja vahel tekkida võivates konfliktides, olenemata sellest, kas need on laenuga seotud või mitte. Kui taotlus on esitatud, lõpeb meie kaasamine laenuprotsessi.

Taotlust puudutavate kaebuste või küsimuste korral soovitame otse suhelda laenuandjaga.

Vastutustundlik laenuturg

Meie visioon on luua uudne laenuturg, mis põhineb läbipaistvusel, teabel ja vastutusel. Usume laenuvõtjate ja laenuandjate jagatud vastutusse. Lõppkokkuvõttes langeb aga laenuvõtjale endale ülesanne vastutustundlikult raha laenata.

Seetõttu soovitame tungivalt enne laenutaotluse kaalumist tagada oma rahaasjade stabiilsus.

Isikuandmete töötlemine

Oleme pühendunud mitte ainult teabe jagamisele ja laenuturu läbipaistvuse tagamisele, vaid ka isikuandmete käsitlemisele ülima hoolikusega. Võid olla kindel, et me järgime rangelt kõiki asjakohaseid õigusakte, mis tähendab, et kogume lehe kasutajate kohta ainult asjakohast ja vajalikku teavet. Neid andmeid kasutatakse ainult sisemistel eesmärkidel ja neid ei jagata kolmandate osapooltega.

Lisateabe saamiseks külasta meie privaatsuspoliitika lehekülge.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved